1. Memberi Hiasan Tanaman pada Rumah Bergaya Scandinavian Selain menerapkan unsur